Archiv pro měsíc: Březen 2015

Krokoměry

Krokoměr je zařízení, které slouží k měření počtu kroků a na základě zadané délky kroku i vzdálenosti. První typy krokoměrů používali mechanický princip, kdy kulička v pouzdře spojovala při pohybu kontakty a vzniklé impulsy byly elektronicky vyhodnoceny a zobrazeny na displeji. Tento princip byl levný a výrobně jednoduchý, ale nedával příliš dobré výsledky. Docházelo k započítání falešných kroků a výsledky obzvláště při delších trasách byly zkreslené. V současné době se používá především princip 3D akcelerometrů vyrobených technologií MEMS nebo přímo GPS záznamníků, které umožňují přesný záznam trasy. U obou typů je obvykle možné data zpracovat na počítači. V poslední době lze také (často zcela zdarma) stáhnout aplikaci do chytrého  mobilního telefonu, který může sloužit jako výkonný krokoměr (moderní telefony mají obvykle akcelerometr již vestavěný).  i GPS záznamník. Další možností je použití některého z chytrých náramků, které se dají bezdrátově připojit přes bluetooth k mobilnímu telefonu nebo počítači, pro zpracování naměřených dat.

Autonomní krokoměry s akcelerometrem

Typickým zástupcem jednoduchého samostatného krokoměru s akcelerometrem je krokoměr s 3D senzorem P084C .

Jednoduchý krokoměr

Jednoduchý krokoměr

Na základě naměřených hodnot tento krokoměr zobrazuje spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Do paměti se ukládají naměřené hodnoty za posledních 7 dnů.

Lepším zařízením je tento krokoměr, který má paměť až na 14 dní a navíc umožňuje stáhnout data do počítače prostřednictvím USB kabelu, který je součástí dodávky.

Krokoměr BEURER AS 50

Krokoměr BEURER AS 50 s možností stažení naměřených dat do počítače

Fitness záznamníky GPS

Výhodou použití GPS je přesný záznam trasy. Po stažení do Vašeho počítače / Google Earth můžete přesně vizualizovat prošlou trasu. Přístrojem v této kategorii je například Sport tester GPS MULTI NAV 3 nebo OUTDOOR CYKLOCOMPUTER S GPS HOLUX GPSPORT 260 PRO . Oba tyto přístro mají navíc hrudní pás pro záznam tepové frekvence. Hrudní pás nemusíte pochopitelně využívat.

GPS cyklo počítač

Cyklopočítač s GPS, který je použitelný i pro pěší turistiku.

Jak vypadá vizualizace cesty po stažení dat je vidět na následujícím obrázku.

Ukázka zobrazení prošlé cesty po stažení dat z GPS krokoměru

Ukázka zobrazení prošlé cesty po stažení dat z GPS krokoměru

Krokoměry / GPS záznamníky pro použití na chytrém mobilním telefonu

Na Google Play je řada aplikací pro Váš mobilní telefon s nadroidem – krokoměry pro Android. Řada z nich je zdarma ke stažení.

Vpichovací teploměry Greisinger pro profesionály

Vpichovací teploměry se uplatňují v laboratorní praxi velmi často. Uplatní se v laboratořích, při kontrole jakosti a sledování výrobních procesů, v potravinářství, v medicíně, chemii, farmacii, při analýze vody a v neposlední řadě i v geologii pro měření teploty půdy. Používají je také zemědělci k měření teploty obilí nebo třeba kompostu. Teploměry značky Greisinger jsou vhodné pro potravinářské kontroly dle HACCP a dle standardu EN13485 (Teploměry pro měření teploty vzduchu a výrobků při přepravě, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny – Zkoušky, provedení, použitelnost).

Jak funguje vpichovací teploměr?

Vpichovací teploměr se obvykle skládá z vyhodnocovací jednotky a teplotní sondy umístěné na přívodním kabelu, tak aby bylo možné teplotní sondu umístit do měřené látky a pohodlně odečítat teplotu na zobrazovací jednotce. Jak to vypadá u profesionálního teploměru značky GREISINGER GMH 2710 s teplotním rozsahem měření -200.0 AŽ +200.0 °C se můžete přesvědčit na následujícím obrázku. Velmi kvalitní značkový vpichovací teploměr Greisinger je nyní v naší nabídce.

Vpichovací teploměr

Vpichovací teploměr

Tento vpichovací teploměr můžete zakoupit zde.

Technická data vpichovacího teploměru

Technická data vpichovacího teploměru

Uvedené vysoce kvalitní vpichovací teploměry mají díky velkému teplotnímu rozsahu široký rozsah použití. Jedná se o kvalitní německé výrobky se zárukou a minimálním počtem reklamací.

Teploměr se sondou

Vpichovací teploměr

Typ GMH2710 se dodává ve dvou variantách, které se liší provedení sond. Pro použití v terénu doporučujeme spíše variantu GMH2710, která má poněkud robusnější teplotní sondu. GMH2710-K nalezne uplatnění spíše v čistém prostředí laboratoře. Všechny zde uvedné teploměry mají excelentní přesnost 0,1%. 

Použití vpichovacích teploměrů

Použití vpichovacích teploměrů

Další typy profesionálních vpichovacích teploměrů Greisinger v naší nabídce

VPICHOVACÍ TEPLOMĚR GREISINGER GTH175/PT, -199,9 AŽ +199,9 °C

VPICHOVACÍ TEPLOMĚR GREISINGER GMH 2710, -200.0 AŽ +200.0 °C

VPICHOVACÍ TEPLOMĚR GREISINGER GMH 2710K, -200.0 AŽ +200.0 °C

K této řadě profesionálních vpichovacích teploměrů si můžete přikoupit i ochranný kryt, aby Vám přístroj vydržel co nejdéle.

Řízení topení se systémem eq3 – MAX! ve spojení se systémem fhem.de

Německá firma eq3 vyrábí bezdrátový systém pro ovládání topení s názvem MAX! (odkaz na výrobce). Základem jsou především termostatické hlavice (starší typ zde) ,které lze umístit na běžné radiátory, dále systém obsahuje centrální jednotku (pro připojení do LAN) a je možno dokoupit také čidla na okna, spínanou zásuvku a pokojové termostaty. Zajímavým prvkem je také tlačítko, které umožňuje snížit centrálně teplotu například při odchodu. Všechny komponenty systému MAX! naleznete zde.

Sada hlavic a centrály (kostky) MAX!

Sada hlavic a centrály (kostky) systému pro řízení topení MAX!

Systém předpokládá, že v topném okruhu je neustále udržována teplá voda. Toto může být výhodné například v bytových domech, nebo v domech s napojením na centrální vytápění, ale pro běžné použití v domácnosti s plynovým kotlem mi to nepřišlo jako ideální řešení. Výrobce doporučuje plynový kotel nastavit na konstantní teplotu, případně ji regulovat čidlem které se připojí ke kotli podle venkovní teploty (ekvitermní regulace). Každopádně systém není schopen kotel vypnout ani v případě, že je ve všech místnostech již dostatečná teplota. Tato vlastnost mi opravdu nepřišla jako ideální.

Naštěstí tato vlastnost lze jednoduše obejít s využitím alternativního kontrolního software pro tento systém. Není nutné používat software dodaný s produktem, ale tento systém je možno řídit pomocí software pro správu inteligentních domů (podporuje i řadu dalších čidel a systémů) FHEM. Jedinou nevýhodou, je, že tento systém musí běžet na nějakém serveru (mě doma beží na Raspberry PI už téměř dva roky bez problémů). Omezením je sice nemožnost ovládání z původní aplikace, ale pokud se dá na raspi dostat z venku přes veřejnou IP, nebo alespoň přesměrovaný port, není to žádné omezení.

Co budeme potřebovat?

1) Raspberry PI nebo nějaký jiný linuxový stroj, na který můžeme FHEM nainstalovat

2) MAX! kostku

3) Alespoň jednu MAX! hlavici

4) Bezdrátovou MAX! zásuvku pro spínání kotle (já s ní zpínám pouze relé, které spíná vstupní svorky na termostat u kotle, abych nevypínal celý kotel)

Postup instalace

Nejdříve doporučuji nainstalovat a nastavit celý systém s originálním software, nastavit časy a teploty pro jednotlivé místnosti atd. Dělá se to přece jen lépe v grafickém rozhraní. Pokud máte vše nastaveno, vypněte originální software.

Na Raspberry nainstalujte Raspbian (jak na to zde).

Nyní je třeba nainstalovat fhem. Nejdříve doporučuji aktualizovat Raspbian.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install rpi-update

Restartujte.

sudo restart

Instalace FHEM (běží jako perl interpreter)

sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl libio-socket-ssl-perl libwww-perl 
sudo apt-get install –f

wget http://fhem.de/fhem-5.4.deb 
sudo dpkg –I fhem-5.4.deb

Fhem je nyní nainstalován ve složce:

 /opt/fhem

Nyní doporučuji restart, po restartu by měl fhem už bežet a mělo by být dostupné i webové rozhraní. V prohlížeči zadejte IP adresu http://raspberryip:8083/fhem, tedy například 192.168.1.100:8083/fhem

Měli by jste vidět následující stránku:

fhem webstránka

Fhem – základní stránka

Veškerá konfigurace se provádí v souboru fhem.cfg (jde i přes prohlížeč přes Edit Files).

Pokud je fhem na stejné síti jako MAX! kostka, měla by být už vidět místnost MAX! ve které jsou všechna zařízení spárovaná s MAX! kostkou.

U mě to vypadá třeba takto:

Max zobrazení zařízení a teplot

Zobrazení nastavených a naměřených teplot v rozhraní Fhem

Skript, který kontroluje periodicky teploty v jednotlivých místnostech (mám tam jen některé vybrané místnosti) vypadá nějak takto a vkládá se také do souboru fhem.cfg:

define opakovaniovladace at +*00:10:00 trigger ovladac define ovladac notify ovladac {my $topit=0;;my $netopit=0;;my $stav=ReadingsVal(„Kotel“,“desiredTemperature“,“off“);;my @@termostats=(„kancelar_termostat“,“loznice_termostat“,“koupelna“,“pokojicek“,“chodba_dole“);;foreach(@@termostats) {my $merena=ReadingsVal($_,“temperature“,“0″);;my $nastavena=ReadingsVal($_,“desiredTemperature“,“20″);;{Log(3,$_.“ – Merena:“.$merena.“ Nastavena:“.$nastavena)} if ($nastavena <= $merena) {$netopit++} else {$topit=1}};;{Log(3,“Topit:“.$topit)};;{Log(3,“Netopit:“.$netopit.“ z „.@@termostats)};;if ($topit !=0) {Log(3,“Je potřeba topit. Předešlý stav:“.$stav);;fhem(„set Kotel desiredTemperature on“) if ($stav eq „off“)} else {Log(3,“Není potřeba topit. Předešlý stav:“.$stav);;fhem(„set Kotel desiredTemperature off“) if ($stav eq „on“)}}

Za pomoc s vytvořením skriptu děkuji panu Petrovi Šafránkovi.

V tomto nastavení se 1x za 10 minut přečtou teploty z vybraných hlavic. Toto nastavení umožňuje i automatické spuštění kotle, pokud ručně na některé hlavici zvýšíte teplotu.

Výstup v logu, vypadá nějak takto:

2015.03.05 13:37:47 3: Je potřeba topit. Předešlý stav:on
2015.03.05 13:47:47 3: kancelar_termostat - Merena:21.5 Nastavena:21.5
2015.03.05 13:47:47 3: loznice_termostat - Merena:19.6 Nastavena:19.0
2015.03.05 13:47:47 3: koupelna - Merena:21.3 Nastavena:18.0
2015.03.05 13:47:47 3: pokojicek - Merena:19.9 Nastavena:19.0
2015.03.05 13:47:47 3: chodba_dole - Merena:10.7 Nastavena:8.0
2015.03.05 13:47:47 3: Topit:0
2015.03.05 13:47:47 3: Netopit:5 z 5
2015.03.05 13:47:47 3: Není potřeba topit. Předešlý stav:on
2015.03.05 13:57:47 3: kancelar_termostat - Merena:21.7 Nastavena:21.5
2015.03.05 13:57:47 3: loznice_termostat - Merena:19.8 Nastavena:19.0
2015.03.05 13:57:47 3: koupelna - Merena:21.3 Nastavena:18.0
2015.03.05 13:57:47 3: pokojicek - Merena:20.6 Nastavena:19.0
2015.03.05 13:57:47 3: chodba_dole - Merena:10.7 Nastavena:8.0
2015.03.05 13:57:47 3: Topit:0
2015.03.05 13:57:47 3: Netopit:5 z 5
2015.03.05 13:57:47 3: Není potřeba topit. Předešlý stav:off
2015.03.05 14:07:47 3: kancelar_termostat - Merena:21.7 Nastavena:21.5
2015.03.05 14:07:47 3: loznice_termostat - Merena:19.8 Nastavena:19.0
2015.03.05 14:07:47 3: koupelna - Merena:21.3 Nastavena:18.0
2015.03.05 14:07:47 3: pokojicek - Merena:21.1 Nastavena:19.0
2015.03.05 14:07:47 3: chodba_dole - Merena:10.7 Nastavena:8.0
2015.03.05 14:07:47 3: Topit:0
2015.03.05 14:07:47 3: Netopit:5 z 5
2015.03.05 14:07:47 3: Není potřeba topit. Předešlý stav:off
2015.03.05 14:17:47 3: kancelar_termostat - Merena:21.7 Nastavena:21.5
2015.03.05 14:17:47 3: loznice_termostat - Merena:19.6 Nastavena:19.0
2015.03.05 14:17:47 3: koupelna - Merena:21.3 Nastavena:18.0
2015.03.05 14:17:47 3: pokojicek - Merena:21.1 Nastavena:19.0
2015.03.05 14:17:47 3: chodba_dole - Merena:10.7 Nastavena:8.0
2015.03.05 14:17:47 3: Topit:0
2015.03.05 14:17:47 3: Netopit:5 z 5
2015.03.05 14:17:47 3: Není potřeba topit. Předešlý stav:off
2015.03.05 14:27:47 3: kancelar_termostat - Merena:21.7 Nastavena:21.5
2015.03.05 14:27:47 3: loznice_termostat - Merena:19.6 Nastavena:19.0
2015.03.05 14:27:47 3: koupelna - Merena:21.3 Nastavena:18.0
2015.03.05 14:27:47 3: pokojicek - Merena:21.1 Nastavena:19.0
2015.03.05 14:27:47 3: chodba_dole - Merena:10.7 Nastavena:8.0
2015.03.05 14:27:47 3: Topit:0
2015.03.05 14:27:47 3: Netopit:5 z 5
2015.03.05 14:27:47 3: Není potřeba topit. Předešlý stav:off
2015.03.05 14:37:47 3: kancelar_termostat - Merena:21.5 Nastavena:21.5
2015.03.05 14:37:47 3: loznice_termostat - Merena:19.6 Nastavena:19.0
2015.03.05 14:37:47 3: koupelna - Merena:21.3 Nastavena:18.0
2015.03.05 14:37:47 3: pokojicek - Merena:21.1 Nastavena:19.0
2015.03.05 14:37:47 3: chodba_dole - Merena:10.7 Nastavena:8.0
2015.03.05 14:37:47 3: Topit:0
2015.03.05 14:37:47 3: Netopit:5 z 5
2015.03.05 14:37:47 3: Není potřeba topit. Předešlý stav:off

Tento systém provozuji již druhou topnou sezónu a díky řízení přes fhem, je ovládání komfortnější než s originálně dodávaným software.

Všechny komponenty systému MAX! můžete zakoupit zde.