Výprodej součástek za skvělé ceny zde
Volejte +420 464 601 222 (Po-Pá 8-17h)

Emag Set EM-303, EM-300, EM404 sada s čisticím koncentrátem, do dílny, 300 ml

Emag Set EM-303, EM-300, EM404 sada s čisticím koncentrátem, do dílny, 300 ml
Cena nyní (s DPH):
470,- Kč
bez DPH
388,-
ks


  Více než 5ks k dispozici.
  Zboží doručíme do 4 pracovních dnů na Vaši adresu v rámci ČR i na Slovensko
 • Výrobce: Emag
 • Kód: c_823688

 • Naše sada koncentrátů Werkstatt se nejlépe hodí pro potřeby servisů.

  Parametry

  Objem: 300 ml
  Bezpečnostní pokyny GHS / značení nebezpečí: GHS05: žíravý · GHS09: nebezpečný pro životní prostředí
  Oblast použití (ultrazvukového čističe): do dílny
  Standardní věty o nebezpečnosti: H 315: Dráždí kůži. · H 318: Způsobuje vážné poškození očí. · H 411: Toxický pro vodní organismy|ツ| s dlouhodobými účinky.
  Signifikant (hazardous material): nebezpečí
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. · P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky|ツ| jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. · P 302 + P 352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. · P 310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. · P 362+364:Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným nošením vyperte.
  Kategorie produktu: sada s čisticím koncentrátem

  Obsah dodávky

  EM-303 odstraní přebytečnou pryskyřici na osazených, špatně potištěných a neosazených integrovaných/hybridních deskách plošných spojů. Čistí okraje pájky, nepřipájené pájecí pasty, mastnotu, otisky prstů, oleje. EM-303 je vhodný především pro čištění v ultrazvukových zařízeních EMAG. Při správném použití bude zajištěno šetrné a rychlé čištění.
  EM-404 odstraňuje minerální usazeniny, rzi, mastnotu, zbytky leštidel a spálenin kovů, lehkých kovů (motorová skříň, karburátor atd.), sklo a plast. Při správném použití bude zajištěno šetrné a rychlé čištění.
  EM-300 dodatečně posiluje čistící proces v ultrazvukové lázni. EM-300 čistí části zbraní, nábojnice, kuličková ložiska, upevnění, zubní protézy, ale také součástky z ušlechtilé oceli, mědi a drahých kovů. EM-300 odstraňuje veškeré odolné nečistoty.

  Výhody

  Po 100 ml.

  EAN: 4016138652932
Otázky a odpovědi k tomuto produktu

Zatím zde není žádná otázka ani odpověď k tomuto zboží. Buďte první, kdo se zeptá :-)

Zákaznící, kteří si koupili toto zboží, objednávali také...
Právě prohlížené na puhy.cz
Recenze & Hodnocení výrobku