SARS-CoV-2: Pozastavujeme dopravu na odběrná místa. Doprava přímo na Vaši adresu je bez omezení. Nedoporučujeme používat dobírku. My odesíláme jako obvykle!
obchod@puhy.cz

Diaky

Diak je symetrická součástka se dvěma PN přechody. Při zapojení diaku do obvodu je vždy jeden PN přechod v propustném a jeden v závěrném směru. Přechod v propustném směru má o mnoho menší elektrický odpor než přechod v závěrném směru. Na přechodu v závěrném směru je tedy větší napětí (prakticky celé napětí na diaku). V okamžiku, kdy napětí dosáhne hodnoty průrazného napětí, se přechod stává vodivým - diak je v sepnutém stavu. Toto průrazné (spínací) napětí je obvykle 24 V - 48 V. I v sepnutém stavu má diak poměrně značný odpor - několik kiloohmů.