Výprodej zde
Volejte +420 464 601 222 (Po-Pá 8-17h)

Elektroměry

Měření elektrické energie lze několika způsoby, ovšem nejznámější je měření pomocí Elektroměru. Jedná o měřící přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie za určitou dobu. Za instalaci a provoz odpovídá distributor elektrické energie, který jej rovněž instaluje na rozhraní mezi distributorem a koncovým uživatelem. Na základě spotřebované energie poté obdrží zákazník vyúčtování. Elektroměrů existuje několik druhů, nejznámější jsou Jednofázové a Třífázové, jedno-tarifové a dvou-tarifové (pro dva různé tarify - „denní“ a „noční“ proud) nebo pro měření přímé a nepřímé, analogové či digitální. Některé druhy elektroměrů jako mobilní, nebo na DIN lištu lze využít i v průmyslových nebo domácích objektech bez využití služeb distributora, pouze když si chcete sami změřit spotřebovanou elektrickou energii. Elektroměry z naší nabídky jsou snadné na instalaci a vhodné do nejnáročnějších podmínek.


SELECT COUNT(*) AS c FROM zs_products p JOIN zs_products_to_categories p2c ON p.products_id = p2c.products_id and p.products_status = '1' and (p2c.categories_id IN (29325) ) SELECT COUNT(*) AS c FROM zs_products p JOIN zs_products_to_categories p2c ON p.products_id = p2c.products_id and p.products_status = '1' and (p2c.categories_id IN (29326) )

Produkty