Odporové dráty

 Odporové dráty pro bočníky nebo přesné výkonové rezistory.