Termokamera testo 875-2i Set,-20 až 350 °C, 33 Hz, 160 x 120 px - Kliknutím na obrázek zavřete